Vse objave, označene damjan zorc

 • Pro-Tip #28 – jezikovni nasveti

  pro-tip_jezikovni_nasveti

   

  Veliko težav nam povzroča stopnjevanje pridevnikov in prislovov, zlasti v pogovornem jeziku, v katerem je razlikovanje pogosto povsem zabrisano.

  Pri pridevnikih delamo primernik s -ši, -ji, -ejši (trši, večji, pametnejši) ali s prislovom bolj (bolj zdrav).
  Pri prislovih delamo primernik z -e, -eje (laže, teže, hitreje).

  Zelo pogosto poslušamo ali beremo, da »bi bilo koristneje, če bi se vsak ukvarjal s svojimi težavami« ali pa, da »je pomembneje to, da je govoril resnico«.

  Oboje je napačno, saj bi morali uporabiti pridevnika (koristnejše in pomembnejše). Pomagamo si lahko s tem praktičnim nasvetom: če je v stavku pomožni glagol biti, je ob njem pridevnik in ne prislov.

  Primeri:
  Včasih je težje molčati. (pridevnik)
  Včasih teže molčimo. (prislov)
  Naslednjih nekaj dni bo nekoliko hladnejše. (ne hladneje – tu je mišljeno hladnejše vreme)

  Dodatek:

  Vilice so množinski samostalnik, zato je raba, kot je na primer »solato je jedel z vilico«, slovnično nepravilna.

   

  prijavite se