Pro-Tip #10 – jezikovni nasveti

Zagovarjam vitko slovenščino. To pomeni, da klestim nepotrebne besede, kadar vrsta besedila in jezikovni registri ne zahtevajo besednega bohotenja.(Načeloma velja, da je manj več. To je zlasti pomembno pri podnaslavljanju, pri katerem je velika stiska s prostorom in je treba biti pri uporabi besed skrajno racionalen. Vendar ne bo nič narobe, celo zaželeno je, da to pravilo upoštevamo tudi drugod.)

V pogovornem jeziku radi pretiravamo z opisi in dodajamo besede.(Zmotno mislimo, da je to znak jezikovne razgledanosti. Samo pomislite na besedo kateri, ki napačno nadomešča ki.) Taka raba se pogosto seli tudi v pisno sporočanje.

Na primer beseda primer. Preberite stavke:

V primeru slabega vremena bo predstava odpadla.

V izjemnih primerih je dovoljeno tudi to.

V primeru njegove smrti vsak otrok prejme svoj delež.

Znano, kajne?

Takšne stavke zapišemo tako:

Ob slabem vremenu bo predstava odpadla. / Če bo slabo vreme, bo predstava odpadla.

Izjemoma je dovoljeno tudi to.

Ob njegovi smrti vsak otrok prejme svoj delež.

Poleg tega upoštevajte tudi:

od časa do časa -> včasih/občasno

v veliki meri -> zelo/veliko

v zadostni meri -> dovolj

v kratkem (doglednem) času -> kmalu

kljub temu da -> čeprav

v spomladanskem/poletnem/jesenskem/zimskem času (raba zelo pogosta) -> spomladi/poleti/jeseni/pozimi

Dodatek:

Posebno trd oreh je tudi beseda zaželen. Vedeti je treba, da je ta deležnik odvisen od glagola (želeti), ne od samostalnika (želja), zato pišemo brez črke »j«. V rabi sta sicer obe obliki (SSKJ na primer dopušča tudi zaželjen), vendar bomo uporabljali ustreznejšo obliko, ki je tudi bolj zaželena.

In še za konec:

Poseben izziv je beseda izid in iziti.

Ni malo primerov, ko lahko preberemo, da naslednja številka izzide naslednji petek in da se nekaj ne izzide.

No, od danes naprej bomo vsi vedeli, da pišemo samo z eno črko »z«.

Share: