Pro-Tip #18 – jezikovni nasveti

V vsakdanjem govoru in pisanju vse preveč ohlapno in radodarno uporabljamo glagola obstajati in nahajati se.

Tako beremo:

Za ustrezno prevajanje obstaja (ali celo obstoja!) veliko slovarjev in pripomočkov.

Podjetje se nahaja v Sloveniji.

Vitamin B3 se nahaja v jetrih.

V prvem primeru bi to lepše povedali, če bi zapisali:

Za ustrezno prevajanje je na voljo veliko slovarjev in pripomočkov.

Glagol nahajati se pa zaradi lepše (in vitkejše!) slovenščine preprosto zamenjamo z glagolom biti:

Podjetje je v Sloveniji.

Vitamin B3 je v jetrih.

Podobno bomo za vitko slovenščino poskrbeli, če bomo omejili uporabo glagola podati se. Nekaj dobrega bomo storili za lepšo slovenščino, če ga bomo v nekaterih primerih zamenjali z glagolom iti (oditi) ali odpraviti.

Podal se je od doma.

Podal se je na trimesečno potovanje po Evropi.

Dodatek:

Ko gre za materinščino, smo pogosto v dvomih, ali je pravilno, da govorimo materin ali materni jezik.

Zapomnimo si:

Pri svojilnem pridevniku materin se vprašamo čigav? Torej materin plašč, materina ura, materino ime.

Pri vrstnem pridevniku materni pa se vprašamo kateri? Torej materni jezik, saj nam to pove, za kateri jezik gre.

Share: