Pro-Tip #19 – jezikovni nasveti

Veliko težav nam povzročajo trpni deležniki na -n, ki imajo v nedoločniku končni zlog -sti, v prvi osebi ednine v sedanjiku pa -sem (-zem).

Vem, tudi meni niso všeč ta poimenovanja, pri katerih potem gruntamo še dve uri, o čem govorimo. Zato naj navedem nekaj primerov: raztresti (raztresem), prenesti (prenesem), vnesti (vnesem), prinesti (prinesem).

Ti deležniki imajo pri koncu besede -s-/-z-, in ne -š-/-ž-. Zelo pogosta napaka!

Zato:

Pepel je bil raztresen po morju (ne raztrešen)
Datoteka je bila prenesena iz spleta (ne prenešena)
Geslo je bilo vneseno (ne vnešeno)
Sosedovemu mulcu je bilo vse prineseno k riti (ne prinešeno).

Vendar naj bo jasno: v vseh zgornjih primerih (in nasploh) se lahko elegantno izognemo trpniku.

Tako bomo uporabljali lepšo slovenščino, če bomo rekli:

Pepel so raztresli po morju
Datoteko je prenesla/so prenesli iz spleta
Vnesel je geslo
Sosedovemu mulcu so vse prinesli k riti

Dodatek:

Ste se kdaj vprašali o (ne)smiselnosti besede predpogoj?

Zdi se mi, da je običajno povsem dovolj, če uporabimo samo pogoj. Če pa nam nekaj manjka, lahko vedno dodamo prvi, glavni ipd.

Share: