Pro-Tip #23 – jezikovni nasveti

Povratni svojilni zaimek svoj povzroča veliko sivih las. Zelo pogosto ga namreč uporabljamo napačno oziroma uporabimo svojilni zaimek moj, kadar govorimo o svojini osebka.

Zaradi tega je pomembno, da v stavku določimo osebek.

Tako lahko na strani državnih organov preberemo ta poziv:

Vnesite vaše ime.

Ker sem osebek jaz, bom vnesel svoje ime, ne imena koga drugega.

Podobno:

Prodal sem moj avto.
Prodal sem svoj avto.

Prvi primer je napačen, ker sem ga prodal jaz in avto je moj.

Poglejmo še podoben primer:

Matej in Irena sta prodala svoj avto.
Matej in Irena sta prodala njun avto.

Oba primera sta pravilna. Prvi stavek pomeni, da je bil avto last Mateja in Irene, drugi pa, da je bil avto last dveh drugih ljudi. Zato je zelo pomembno, da pravilno uporabljamo svojilne zaimke, saj spremenijo pomen.

V nekaterih primerih, ko je povratni svojilni zaimek očiten iz konteksta (oziroma lepše: sobesedila), ga lahko mirne duše izpustimo:

Po petih mesecih je končno oddala (svojo) diplomo.
V nedeljo je praznoval (svoj) petdeseti rojstni dan.

Dodatek:
Bo kratek.

V slovenščini unovčimo (ne vnovčimo) ček, nagrado, bonus.
Prav tako se usedemo (ne vsedemo). Še bolje pa, da kar sedemo.
Besede poudarimo (ne povdarimo).
Kadar govorimo po primanjkljaju, pride do manka (ne manjka).
Zaželeno (ne zaželjeno) je poznavanje jezika. Besedo izpeljemo iz glagola želeti (ne iz samostalnika želja). Pomislite tudi na poželenje (ne pišemo poželjenje).

Share: