Pro-Tip #25 – jezikovni nasveti

V tem jezikovnem nasvetu bomo pobliže pogledali nekaj besed oziroma besednih zvez, pri katerih se pogosto vprašamo, ali jih pišemo skupaj ali narazen.

Vsak od nas je bil že kdaj v precepu, ali izraze, kot so ponavadi, navidez, naprodaj, naglas, kdove, nenazadnje, karseda, čimbolj, čimveč in podobne pišemo z eno besedo.

V današnjem pro-tipu bom to vprašanje poskušal nekoliko osvetliti. Omejil sem se na tisto rabo, ki je običajno težavna.

Dele besedne zveze pišemo narazen:

1) če jim lahko pripišemo pomen (na poti (cesti) in napoti (ovirati); v primeru naprodaj naj povem, da je beseda prodaj sicer v SSKJ, vendar je označena kot starinska in je danes ne uporabljamo več, zato pišemo skupajta hiša je naprodaj),
2) če lahko med dele besedne zveze vrinemo besedno enoto (na glas (na VES glas) ali naglas (štajerski naglas)),
3) pri zapisu zvez samostojnih prislovov ali členka in prislova (čim bolj, čim več – vendar pa pridevnik čimprejšnji pišemo skupaj),
4) pri nekaterih stalnih besednih zvezah (kar se da, kdo ve kam ipd.).

Tu je treba vsekakor omeniti očitno napačno rabo nebi, nebo, ko zanikamo glagol. V takih primerih seveda vedno pišemo narazen. Pogosto opazimo tudi takšno zanikanje: nevem. V primeru nenazadnje je treba povedati, da je v skladu s Pravopisom ustrezen zapis narazen (ne nazadnje), vendar se bo to zaradi prevladujočega pisanja skupaj brez dvoma v prihodnosti spremenilo.

Zveze s koli (kadar koli, kdor koli, kjer koli, čigar koli ipd.) je dovoljeno pisati skupaj in narazen. Ta primer je zlasti zanimiv, ker Pravopis priporoča pisanje narazen, prevladujoča raba pa je skupaj. Pri tem je najbolj pomembno to, da izberemo eno obliko in jo dosledno uporabljamo.

Skupaj na primer pišemo:
1) zložene zaimke (redkokdo, marsikateri),
2) sklope (vseskozi, vsekakor, nebodigatreba ipd.)

V nekaterih primerih je ustrezno, da obdržimo oba zapisa, torej narazen in skupaj, saj je pomen drugačen:

a) ponavadi in po navadi:
– skupaj v pomenu navadno/običajno (Ponavadi nas obišče v nedeljo.)
– narazen v pomenu značilnosti (Po (svoji stari) navadi nas je obiskal že navsezgodaj. – kot vidimo, lahko vrinemo tudi besede)
b) navidez ali na videz:
– skupaj ali narazen (Poznam ga le na videz/navidez.)
– narazen (Veliko da na (svoj) videz. – spet lahko vrinemo besedo)

Share: