Pro-Tip #28 – jezikovni nasveti

Veliko težav nam povzroča stopnjevanje pridevnikov in prislovov, zlasti v pogovornem jeziku, v katerem je razlikovanje pogosto povsem zabrisano.

Pri pridevnikih delamo primernik s -ši, -ji, -ejši (trši, večji, pametnejši) ali s prislovom bolj (bolj zdrav).
Pri prislovih delamo primernik z -e, -eje (laže, teže, hitreje).

Zelo pogosto poslušamo ali beremo, da »bi bilo koristneje, če bi se vsak ukvarjal s svojimi težavami« ali pa, da »je pomembneje to, da je govoril resnico«.

Oboje je napačno, saj bi morali uporabiti pridevnika (koristnejše in pomembnejše). Pomagamo si lahko s tem praktičnim nasvetom: če je v stavku pomožni glagol biti, je ob njem pridevnik in ne prislov.

Primeri:
Včasih je težje molčati. (pridevnik)
Včasih teže molčimo. (prislov)
Naslednjih nekaj dni bo nekoliko hladnejše. (ne hladneje – tu je mišljeno hladnejše vreme)

Dodatek:

Vilice so množinski samostalnik, zato je raba, kot je na primer »solato je jedel z vilico«, slovnično nepravilna.

Share: