Pro-Tip #29 – jezikovni nasveti

V današnjem pro-tipu si bomo ogledali besedi rabiti in potrebovati. V vsakdanji neizprosni tekmi slednja izgublja bitko in zelo verjetno se bo nekoč zgodilo, da jo bo beseda rabiti povsem izpodrinila iz rabe. V pogovornem jeziku pa beseda potrebovati praktično ne obstaja več.

Za zdaj lahko še vedno rečemo, da imata besedi vsaka svoj pomen, predvsem v knjižnem jeziku, in to razlikovanje je treba uporabljati. Poskrbimo za slovenščino.

Pri razlikovanju teh dveh besed se držimo preprostega načela: kar imamo, rabimo (ali uporabljamo), česar nimamo, potrebujemo.

Na primer:

Rabiti (ali uporabljati) slovar pri prevajanju.
Za prevajanje bi potreboval nov slovar (= nimam ga).

Tu je treba še omeniti, da se rabiti (v pomenu uporabljati) praktično ne uporablja več – v skoraj vseh primerih jo zamenjamo z uporabljati (ali trošiti ali s kakšnim drugim glagolom). Uporablja pa se še samostalnik raba (raba jezika, raba slovarja ipd.).

V pogovornem jeziku pogosto tudi slišimo to:

Ne rabiš kupovati nove kuhinje. = Ni ti treba kupovati nove kuhinje.

Dodatek:

Zanimivo vprašanje se mi že nekaj časa mota po mislih.

Kaj je prav:

Grem na banko?

ali

Grem v banko?

Bi bilo mogoče uporabljati oboje? Tu je pomembno vprašanje, kako pojmujemo predloga na/v. Ali grem v stavbo, v kateri je banka (torej je pomemben prostor), ali grem na banko po opravkih (v tem primeru ni pomembna stavba, ampak namen). Vprašanje, vredno debate.

Share: