Pro-Tip #32 – jezikovni nasveti

V dnevnem časopisju in zlasti v spletnih virih je čedalje več takih primerov:

Koliko je carine za pošiljke s Kitajske?
Lep pozdrav z Dolenjske!
Ogledali si bomo fotoreportažo z Irske.

Kar precej težav je pri teh ženskospolskih zemljepisnih imenih na -ska/-ška, saj se pri njih radi zaplezamo – napačno uporabljamo ženski in srednji spol.

Poglejmo:

Če rečemo v Kitajski – ta oblika je sicer redka –, potem rečemo iz Kitajske. ŽENSKI SPOL
Če rečemo na Kitajskem, potem rečemo s Kitajskega. SREDNJI SPOL

Podobno:

V Dolenjski – iz Dolenjske, na Dolenjskem – z Dolenjskega, v Irski – iz Irske, na Irskem – z Irskega.

Seveda pa pri tem ne moremo mimo vprašanja, kako bo z rabo v prihodnje. Ker je vedno bolj razširjena oblika z Gorenjske, z Nizozemske, z Madžarske, bo verjetno nekoč tudi standardizirana in pravilna.

Dodatek:

Ne bi bilo napačno, če bi razmislili tudi o tem, da je sreda dan, sredina pa mesto, ki je enako oddaljeno od dveh točk.

V sredo je prišel do sredine poti.
Vsako sredo na sredino sobe postavi sobno kolo in prevozi nekaj kilometrov.

In ne pozabite:

Čeprav je velika noč, se vseeno piše z malo.

Share: