Pro-Tip #35 – jezikovni nasveti

Ker presledek še vedno povzroča nemalo težav, bomo danes preverili, kdaj ga uporabljamo.

1) Datumi: pišemo 23. 3. 1976, ne 23.3.1976 (poleg ni treba zapisati ničle, npr. 23. 03. 1976)

2) Med številkami in merskimi enotami (simboli): 15 m, 58 kg, 220 V, 95 %, 17 °C (ne 15m, 58kg, 220V, 95%, 17°C). Poleg tega je treba pri stopinjah omeniti še to: 17 °C, vendar 17°.

3) Okrajšave: d. o. o. (ne d.o.o. ali s.p.), t. i. (ne t.i.), W. B. Yeats (ne W.B. Yeats), pr. n. št. (ne pr.n.št.). Vendar pozor: če gre za zloženke, presledka ne pišemo (npr. l.r. – lastnoročno)

4) Tri pike: običajno se nestične, kar pomeni, da pred njimi pišemo presledek – odšel je domov in … V dveh primerih pa pišemo stično: kadar želimo zapisati nedokončano besedo (želela je povedati, da je bila preseneč…) ali v podnaslovih.

5) Rezultati, deljenje, merila, razmerje stranic: 5 : 3 (ali pa v primeru dveh nasprotnih moštev: Španija : ZDA), 1 : 50.000, 16 : 9

6) Mere/ločljivost (ne resolucija!): 1920 x 1200, 16 x 5 m

7) Števila nad deset tisoč: 12 500, 47 300. V tem primeru je zaradi stičnosti bolje pisati piko in tudi bolj je razumljivo (12.500, 47.300). Pri številih pod deset tisoč pa je priporočljivejše pisati brez pike (1230, 3780).

Dodatek:

Navezuje se na tri pike. Pri naštevanju pred njimi ne pišemo vejice.
Marko, Miha, Peter … (ne Marko, Miha, Peter, … ali Peter,…)

Share: