Pro-Tip #43 – jezikovni nasveti

Lažje, laže, težje, teže, višje više … Kako? Kaj? Kje? Zakaj? In predvsem – kdaj?

S tem imamo vedno večje težave vsi, tudi tisti, ki se profesionalno ukvarjamo s pisnim jezikom.

Lažje, težje, višje: pridevniki.

Laže, teže, više: prislovi.

Pustimo ob strani, da bi bilo treba prislove, kot so laže, teže, više, prepovedati z zakonom, ker milo rečeno bolijo oči. Dejstvo je, da tako stopnjevanje prislovov zelo pogosto uporabljamo napačno.

Primer:

A: Zakaj se bašeš s sladoledom? B: Tako mi je laže.

Ta primer je napačen. Uporabiti bi morali pridevnik lažje. Pomagamo si lahko tako: če je v stavku pomožni glagol biti, je ob njem pridevnikne prislov.

Prislov bi uporabili v tem primeru:

Včasih laže molčimo.

Share: