Pro-Tip #46 – jezikovni nasveti

1) Pomišljaj in vezaj.

a) Pri matematiki je znak za minus ____________ (nestični/stični)_____________ (vezaj/pomišljaj).
b) Kadar zapišemo, da je temperatura pod lediščem, uporabimo ___________ (stični/nestični) ______________ (pomišljaj/vezaj).
c) Josip Murn je imel pred psevdonimom _______________ (stični/nestični) ____________ (vezaj/pomišljaj)
č) Če želimo z ločilom zapisati, da se je nekaj zgodilo v letih od 2000 do 2010, uporabimo ___________ (nestični/stični) _____________ (vezaj/pomišljaj).
d) Kadar nas omejuje prostor in želimo s številko zapisati, da je nekdo film gledal že dvajsetkrat, uporabimo ______________ (stični/nestični) _______________ (vezaj/pomišljaj).

Mimogrede: pomišljaj v sistemu Windows hitro zapišemo z bližnjico Alt + 0150.

2) Kaj od tega je prav?

a) Več let je delal v Nasi.
b) Živel je z desetimi psmi.
c) Merili so vsebnost vlage v drvih.
č) Z ničemer se ni strinjal.
d) Padal je naravnost proti tlem.

(Od)rešitve:

kviz6

Share: