Pro-Tip #8 – jezikovni nasveti

Danes nadaljujemo z izrekom, ki ga uporabljamo zelo pogosto. Tako lahko beremo, da je na nek način dobro, da slovenska reprezentanca že na začetku igra z močnimi nasprotniki, saj bo takoj jasno, kako je pripravljena. Ali pa, da bo novi telefon, ki prihaja na police, imel okrnjene funkcije, kar je na nek način dobro, da bo poraba akumulatorja tako manjša. In podobno.

Zapomnite si: gre za vrstni pridevniški zaimek, zato ima končnico -i. Na neki način.

Ta izrek pa bi lahko tudi povedali krajše in bi ga denimo nadomestili z nekako.

Podobno rečemo: neki neznanec.

Dodatek:

Presenetljivo veliko težav povzročajo nekateri pridevniki, pri katerih je dilema, ali se pišejo z -er ali samo z -r – december, meter, minister, liter ipd.

Najlažje si zapomnite tako, da pogledamo, kako se beseda zapiše v rodilniku – decembra, metra, ministra, litra. Zapišejo se samo z -r, torej bo tudi pridevnik brez e-ja: decembrski, metrski, ministrski, litrski.

Pri besedah helikopter in gangster pa je na primer drugače. V rodilniku sta besedi helikopterja in gangsterja, zato bomo tudi pridevnika zapisali s črko e: helikopterski, gangsterski.

Še minutka za lepšo slovenščino:

sledeč/naslednji/ta

Primer:

Na neki seji so predlagali sledeč/naslednji/ta dnevni red:

Besedo sledeč lahko mirno črtamo, ker je v najboljšem primeru publicistična, drugače pa jo uporabljamo v popolnoma drugih pomenih (hitro si sledeči udarci; sledeč očetu, je vstopil v sobo).

V zgornjem primeru je ustrezno uporabljati naslednji ali ta (tak). Sam prisegam na besedo ta, ker so mi ljubši krajši in bolj jedrnati stavki. Če stavku sledi naštevanje, je tako ali tako jasno, da gre za naslednje zadeve (in ne prejšnje) in tega ni treba pisati:

Na neki seji so predlagali ta dnevni red:

Share: